Sort Score
Result 10 results
Languages All
Labels All
Results 81 - 90 of 366 for

spreadsheetml

(0.02 sec)
 1. Supported Document Formats | Documentation

  It supports DOCX, DOCM, DOC, DOT, DOTM, XLS, XLSX, PDF, PPT, JPG, PNG, HTML, EML and many more...Binary Workbook Excel Add-in SpreadsheetML Microsoft Office Excel 2002...

  docs.groupdocs.com/editor/net/supported-documen...
 2. Android Excel Spreadsheet API | products.aspose...

  Android spreadsheet library to create read write and parse Excel files. A spreadsheet API for mobile Apps development...supports XLS, XLSX, CSV, SpreadsheetML, ODS, Tab Delimited, HTML...

  products.aspose.com/cells/android-java/
 3. Edit Excel Files in C# | Build your own Online ...

  Editing Excel files is explained with C# examples to edit XLS, XLSX, ODS files within your .NET application using spreadsheet and document editing API....XLSM, XLSB, XLAM, SXC, SpreadsheetML, FODS, DIF. Download the...

  blog.groupdocs.com/2022/02/06/edit-excel-files-...
 4. Java Document Editor API | Word Web XML ტექსტურ...

  დოკუმენტის რედაქტორის API Java-სთვის. ჩატვირთეთ Microsoft Word, XML, ვებ და ტექსტური ფაილები HTML-ში და დააბრუნეთ ორიგინალ ფორმატში მანიპულირების შემდეგ....XLSB, XLAM, CSV, TSV, SXC, SpreadsheetML, DIF, DSV Microsoft PowerPoint...

  products.groupdocs.com/ka/editor/java/
 5. Python Document Editor Cloud SDK to edit Word E...

  Document editor Python Cloud SDK and REST API to edit business document formats including Microsoft Word, Excel, HTML, XML and PowerPoint presentations.‎...XLTX, XLTM, XLAM, SXC, SpreadsheetML, ODS, FODS, DIF, DSV, CSV...

  products.groupdocs.cloud/editor/python/
 6. Node.js Document Viewer Cloud SDK - Edit Word E...

  Document editor Node.js cloud SDK and REST APIs to edit all popular business document formats such as Word, Excel worksheets, HTML, XML and presentations....XLTX, XLTM, XLAM, SXC, SpreadsheetML, ODS, FODS, DIF, DSV, CSV...

  products.groupdocs.cloud/editor/nodejs/
 7. Java Document Editor API | Edit Word Web XML Te...

  Document editor API for Java. Load Microsoft Word, XML, web & text files into HTML and convert back to original format after manipulation....XLSB, XLAM, CSV, TSV, SXC, SpreadsheetML, DIF, DSV Microsoft PowerPoint...

  products.groupdocs.com/editor/java/
 8. Java Document Editor API | Խմբագրել Word Web XM...

  Փաստաթղթերի խմբագրիչ API Java-ի համար: Ներբեռնեք Microsoft Word, XML, վեբ և տեքստային ֆայլեր HTML-ի մեջ և մանիպուլյացիայից հետո դարձրեք սկզբնական ձևաչափի:...XLSB, XLAM, CSV, TSV, SXC, SpreadsheetML, DIF, DSV Microsoft PowerPoint...

  products.groupdocs.com/hy/editor/java/
 9. NET፣ Java፣ Cloud APIs እና የመስመር ላይ ሰነድ ፊርማ መተግበሪያዎች

  ለ NET ፣ Java እና ደመና-ተኮር መተግበሪያዎች ሁሉንም-በአንድ ሰነድ ኢ-ፊርማ መፍትሄ ያግኙ። ቀላል የመጎተት እና የመጣል ባህሪን በመጠቀም የተለመዱ የሰነድ ቅርጸቶችን በመስመር ላይ ይፈርሙ...XLTM, XLTX, XLAM, SXC, SpreadsheetML PowerPoint: PPT, PPTX, PPS...

  products.groupdocs.com/am/signature/java/
 10. NET፣ Java፣ Cloud APIs እና የመስመር ላይ ሰነድ ፊርማ መተግበሪያዎች

  ለ NET ፣ Java እና ደመና-ተኮር መተግበሪያዎች ሁሉንም-በአንድ ሰነድ ኢ-ፊርማ መፍትሄ ያግኙ። ቀላል የመጎተት እና የመጣል ባህሪን በመጠቀም የተለመዱ የሰነድ ቅርጸቶችን በመስመር ላይ ይፈርሙ...XLTM, XLTX, XLAM, SXC, SpreadsheetML PowerPoint: PPT, PPTX, PPS...

  products.groupdocs.com/am/signature/net/